Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η εκστρατεία της δημοτικής αρχής και ειδιPRASINES 2κότερα του τομέα της καθαριότητας για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής τοποθετήθηκαν «Πράσινες Γωνιές» στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική και στο Λιμεναρχείο – Τελωνείο και θα ακολουθήσουν και άλλες. Οι «Πράσινες Γωνιές» περιλαμβάνουν τρεις κάPRASINES 3δους, στους οποίους ρίχνονται, στον καθένα ξεχωριστά, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο.

Στόχος είναι από το χαρτί που θα ρίχνεται από την εκκαθάριση των αρχείων τους αλλά και από τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να εξασφαλίσουν το χαρτί και τη γραφική τους ύλη δωρεάν για τον επόμενο χρόνο.