Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση της ΠΕΔΔΕ στο Δήμο Αιγιάλειας

0
229

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.  η ενημερωτική εκδήλωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Αιγιάλειας στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου (Αίθουσα «Αλ. Μέγαρης») στο Αίγιο.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου με τίτλο: «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Στόχος του έργου, η τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας της περιοχής. Η δημιουργία των θεματικών  διαδρομών  πρόκειται να  ενισχυθεί από  την ανάπτυξη  μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Προβλέπεται, επίσης, η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων διαδρομών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Θα ακολουθήσουν και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δήμους της Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ενημέρωση των τοπικών φορέων