Το Υποθηκοφυλακείο Ακράτας από 28-04-2020 θα λειτουργεί για το κοινό από 09:00 έως 13:00 ως εξής:
1. Ο έλεγχος των Βιβλίων από Δικηγόρους και Δικαστικούς Επιμελητές θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.
2. Κατά την είσοδο στην Υπηρεσία θα πρέπει όλοι να φέρουν μάσκα και γάντια μιας χρήσεως.
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία, παρακαλείστε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στα κάτωθι στοιχεία:
e.mail: dkatsidimanp@yahoo.com
Τηλ.: 26960 29019