Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες με τα αθροιστικά πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν σε ΕΛΑΙΩΝΕΣ από ζημιογόνο αίτιo

-ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στην κοινότητα ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ στις 29-11-2021, 24-10-2021 & 11-11-2021

-ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στην κοινότητα ΠΤΕΡΗΣ στις 07-02-2022

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από 14/10/2022 έως 24/10/2022