Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες με τα αθροιστικά πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν σε λεμονιές από το ζημιογόνο αίτιo παγετό στην κοινότητα Κουλούρας στις 26-01-2022.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: Από 20/09/2022 έως 30/09/2022.