Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από το ζημιογόνο αίτιο

  • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 16-07-2019 στις ΤΚ Μελισσίων, Σελινούντος, Αιγίου & Μαυρικίου
  • ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 06-05-2019 στην ΤΚ Μελισσίων

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 16-12-2019 έως 26-12-2019.