Κατά 2 μήνες παρατείνεται το επίδομα στέγασης και κατά δύο μήνες το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας, κας Δόμνας Μιχαηλίδου. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς:

α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος “Επίδομα Στέγασης” του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Μάιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

 capital.gr