Από το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός –Παιδεία –Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» γνωστοποιείται ότι με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ΑΕ, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: έως 17/8/2022

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων: 22/8/2022

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: 23 – 25/8/2022

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων: 29/8/2022