Παραιτήσεις μελών της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» από τις θέσεις ευθύνης του Δήμου Αιγιαλείας

0

Σύσσωμη η δημοτική παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» υπέβαλε στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τις παραιτήσεις της από τις θέσεις ευθύνης που μέχρι σήμερα κατείχε στον Δήμο Αιγιαλείας, διαπιστώνοντας πως η διεύρυνση συνεργασιών και η αξιοποίηση της απλής αναλογικής δεν συνάδουν με την αυτοδιοικητική κουλτούρα του κ. Καλογερόπουλου.
Η κατ’ επανάληψη αυταρχική, μη προοδευτική και ξεπερασμένη αντίληψη διοίκησης που υιοθετεί ο δήμαρχος, δεν είναι ταυτόσημη με τις θέσεις των μελών της και δεν είναι αποδεκτή από την «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ», αφού αποδεικνύει απαξίωση του νομικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση, που επιδιώκει συναινέσεις και συνεργασίες για την επίλυση των ζητημάτων του Δήμου προς όφελος των δημοτών.
Τα μέλη της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», μετά από εννέα μήνες άκαρπης προσπάθειας για μεταστροφή της προσωπικής πολιτικής του Δημάρχου σε ουσιαστική πολιτική συνεργασίας και σεβασμού των συνεργατών του, αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από την πολιτική του κ. Καλογερόπουλου, καθώς αποδεδειγμένα διαπίστωσαν ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί, λαμβάνοντας μόνος του αποφάσεις για καίρια ζητήματα, αδιαφορώντας για τις προτάσεις και θέσεις τους.
Δηλώνουν δε πως θα συνεχίσουν, διαμέσου της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», να αγωνίζονται έντιμα και με αξιοπρέπεια για την προκοπή του Δήμου, με ξεκάθαρη θέση και προτάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

*Δήλωση της παραίτησης των κ. Βασιλικής Ψυχράμη, Παναγιώτη Μαρινόπουλου, Ευστράτιου Βαρδάκη, Παναγιώτη Μάρκου, Παναγιώτας Γκρέμου – Γούσα και Χριστίνας Πλατάνου, που εστάλη το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου, στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ!

Αίγιο 18 Ιουνίου 2020

Κύριε Δήμαρχε,

δια της παρούσης υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας από τις θέσεις ευθύνης που κατέχουμε, καθώς μέχρι σήμερα και για πολλοστή φορά διαπιστώσαμε ότι η διεύρυνση συνεργασιών και η αξιοποίηση της απλής αναλογικής δεν συνάδουν δυστυχώς με την αυτοδιοικητική σας κουλτούρα.

Από την στιγμή που συνεργαστήκαμε, ελάχιστα μπορέσαμε να σας πείσουμε να εφαρμόσετε στην πράξη την προγραμματική δέσμευση των παρατάξεών μας για συναπόφαση, συνδιοίκηση και αμοιβαίο Σεβασμό.

Οι ενέργειές σας μέχρι σήμερα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έδειξαν ότι δεν επιθυμείτε τις ισότιμες συνεργασίες.

Οι αντιρρήσεις μας σε πολλά σοβαρά θέματα, όπως η βεβιασμένη και χωρίς επαρκείς μελέτες πεζοδρόμηση της πόλης μας, η αντίρρησή μας στην πρόταση που φέρνετε για την αλλαγή του φωτισμού της πόλης μας με το υψηλό κόστος συντήρησης, το οποίο θα επιφέρει υψηλή επιβάρυνση στους δημότες, η θεσμική αντίρρησή μας στην ακολουθούμενη περιοριστική, κατά την άποψή μας, διαδικασία και στα κριτήρια συμμετοχής των ενδιαφερομένων στους διαγωνισμούς του Δήμου μας και των νομικών του προσώπων και πολλά άλλα και επί της ουσίας και στο σύνολο η από μέρους σας αδιαφορία και συστηματική αποφυγή της ουσιαστικής διαβούλευσης μαζί μας για τη σύνθεση προτάσεων δείχνει την εντελώς διαφορετική αντίληψή μας για την διεύρυνση των συνεργασιών στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Η πρόσφατη επιμονή σας να δεσμεύσετε για έξι χρόνια τους ΚΑΠ του Δήμου μας με το ποσό των 4.400.000 ευρώ, ενώ οι οφειλές προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ περίπου, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Η αναχρονιστική πολιτική κουλτούρα της εκάστοτε δημοτικής αρχής να μεταθέτει στις επόμενες αντί να λύνει τα οικονομικά κλπ προβλήματα δεν είναι ούτε προοδευτική ούτε βεβαίως δίκαιη. Σας προτείναμε να ζητήσουμε προκαταβολή των ΚΑΠ στο ύψος των υποχρεώσεων του Δήμου, όπως είχαμε ήδη συμφωνήσει και δεν το συζητήσατε καν, ως οφείλατε να κάνετε.

Κύριε Δήμαρχε,

αυτή η κατ’ επανάληψη αυταρχική, μη προοδευτική και ξεπερασμένη αντίληψη διοίκησης δεν δείχνει τον οφειλόμενο σεβασμό στους συνεργάτες σας και συνεπώς δεν είναι αποδεκτή από την Δημοτική μας παράταξη.

Δείχνει στην πράξη την απαξίωση από μέρους σας του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση που επιδιώκει συναινέσεις και συνεργασίες για την επίλυση των τοπικών ζητημάτων προς όφελος των συμπολιτών μας.

Από την στιγμή που μετά βεβαιότητας διαπιστώνουμε ότι δεν είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με τις συμφωνηθείσες προγραμματικές μας αρχές αλλά συνεχίζετε να διοικείτε με προσωπικές αποφάσεις, αποφασίσαμε να διαχωρίσουμε την θέση μας και να καταστήσουμε σαφές στην κοινωνία την εντελώς διαφορετική αντίληψη διοίκησης του Δήμου που έχουμε. Η «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» θα συνεχίσει να αγωνίζεται έντιμα και με αξιοπρέπεια για την προκοπή του τόπου και των παιδιών μας.

οι υπογράφοντες

Η επικεφαλής και μέλη της δημοτικής παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια»
1) Βασιλική Ψυχράμη – Αντιδή Εργων
2) Μαρινόπουλος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας & Δημοτικής
Ενότητας Διακοπτού.

3) Βαρδάκης Ευστράτιος – Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής
4) Μάρκου Παναγιώτης – Γραμματέας