Ακρογωνιαίος λίθος του εθελοντικού κινήματος αποτελεί η εθελοντική αιμοδοσία, μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Η σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, όπως έχει αποδειχθεί είναι μεγάλη. Το κύρος και η θεραπευτική αξία της συντελούν στη διάσωση και στη θεραπεία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Καταλυτική είναι και η συνεισφορά των αιμοδοτικών συλλόγων ανά την Ελλάδα τόσο για την κάλυψη των αιμοδοτικών αναγκών όσο και για την καλλιέργεια της αιμοδοσιακής συνείδησης.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη, που έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η 14η  Ιουνίου, είναι η απόδοση τιμής στον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη αλλά και η ¨μετάγγιση¨ της ιδέας της προσφοράς αίματος ως κορυφαία πράξη ανθρωπισμού και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

[the_ad id=”46371″]

 

Το όραμα για την «αυτάρκεια» αίματος και των παράγωγών του απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό από την Ελληνική Πολιτεία με την δημιουργία συνεργασιών με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης, ουσιαστικό ρόλο ενέχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού μέσα από συντονισμένες και οργανωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις που θα προσβλέπουν στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση, στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων, στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, στην προσέλκυση και στη διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών.

Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η συστηματική κοινωνική εκπαίδευση όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ηλικίας & ο εκσυγχρονισμός του αιμοδοτικού συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί Υγείας.

Χρειαζόμαστε νέα γενιά εθελοντών αιμοδοτών.

Χρειαζόμαστε κουλτούρα εθελοντικής συνείδησης που να ξεκινάει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και να αναπτύσσεται συνεχώς.

Χρειαζόμαστε τη συστηματική εθελοντική αιμοδοσία.

Χρειαζόμαστε την επάρκεια, την αυτάρκεια σε αίμα.

Αντώνης Χαροκόπος
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Βοηθός Περιφερειάρχη σε Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γ’ Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

[the_ad id=”46704″]