Παγίδες υπερφορολόγησης κρύβουν και φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για εκατομμύρια φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα. Εξαιτίας των τεκμηρίων, οι φορολογούμενοι αυτοί θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν πολύ υψηλά τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα, μεγαλύτερα από τα πραγματικά αποκτηθέντα, και θα υποστούν υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων θα είναι αδύνατο πλέον να καλυφθούν με περισσεύματα εισοδημάτων ή εσόδων από παρελθόντα έτη, καθώς τα ποσά αυτά έχουν εξαντληθεί στα προηγούμενα χρόνια.

[the_ad id=”46371″]

1. Την ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο φορολογούμενο ή για κάθε έγγαμο ή έγγαμη που υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση, και 5.000 ευρώ για τους έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος ή ένας εκ των δύο συζύγων δηλώνει έστω και ένα ευρώ πραγματικό εισόδημα, ή εφόσον βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο διαβίωσης λόγω χρήσης σκάφους, κατοικίας, αυτοκινήτου κλπ.

2. Τα τεκμήρια διαβίωσης ή «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης».

α) οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες:

-μέχρι 80τμ, 40€/τμ

-από 81 μέχρι 120τμ, 65€/τμ

-από 121τμ, 110€/τμ

-από 201 μέχρι 300τμ, 200€/τμ

– από 301 και άνω, 400€/τμ

β)Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.:

– μέχρι 1.200 κ.ε., 4.000€

– από 1.200 κ.ε. μέχρι 2.000 κ.ε, προστίθενται 600€ ανά 100 κ.ε

– άνω 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε, προστίθενται 900€ ανά 100 κ.ε

– άνω 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε.

γ) δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία

[the_ad id=”46274″]

δ) ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους, προσωπικό

ε) σκάψη αναψυχής

στ) ανεμόπτερα, αεροσκάφη, ελικόπτερα

ζ) πισίνες

3. Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται οι δαπάνες:

-για αποπεράτωση οικοδομών

-την απόκτηση ακινήτων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων

-την αγορά κινητών αντικειμένων άνω των 10.000 ευρώ (έργα τέχνης κτλ)

– την αγορά ή σύσταση επιχειρήσεων

-χορήγηση δανείων

– δωρεές χρηματικών ποσών

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]