Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε & Ν.Ι.Ν.: Άμεσες ενέργειες για την προώθηση θεμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους-Αποφάσεις προς όφελος των πολιτών του Δήμου Αιγιαλείας

0

«Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε & Ν.Ι.Ν.: Άμεσες ενέργειες για την προώθηση θεμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους-Αποφάσεις προς όφελος των πολιτών του Δήμου Αιγιαλείας»

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων απέστειλε έγγραφο στο Δήμαρχο Αιγιαλείας, κ. Καλογερόπουλο Δημήτριο και στους Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να γίνουν άμεσες ενέργειες για την προώθηση θεμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους στο Δήμο Αιγιαλείας.

Συγκεκριμένα,  αναδεικνύει το θέμα της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε τέσσερις παραλίες του Δήμου, όπως επίσης και ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) στο Αίγιο.

Επειδή για την επίλυση και προώθηση των ανωτέρω ζητημάτων χρειάζονται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε & Ν.Ι.Ν. θεωρεί ότι η συνεργασία και η συνεννόηση όλων των δημοτικών παρατάξεων, ανεξαρτήτως διαφορών, προς όφελος της κοινωνίας και ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων είναι επιτακτικής σημασίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου, κου Χαροκόπου Αντώνιου: 6936577966