Το Διοικητικό Συμβούλιο Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχτεί την υπ’ αριθ. 31/2019 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής-Λαογραφικής Εταιρείας Αιγιαλείας (Ι.Λ.Ε.Α.), καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. 112/26-2-2019 έγγραφο αυτής και να εγκρίνει την ονοματοδοσία του κτιρίου Δημοτικού Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου σε «Δημοτικό Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου «Ανδρέας Λόντος», ως ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής στρατιωτικής και πολιτικής δράσης του Ανδρέα Λόντου στην Επανάσταση του 1821.

Η Ι.Λ.Ε.Α., δια μέσου της Προέδρου Βάνας Μπεντεβή, ζήτησε τη μετονομασία για τους παρακάτω λόγους:

  1. Στο κτίριο αυτό ετάφη ο Ανδρέας Λόντος, ο οποίος αυτοκτόνησε στην Αθήνα 26-11-1846 και δεν επετρέπετο να ταφεί θρησκευτικώς,
  2. Η πρώτη αίθουσα του 1821 είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Λόντο, καθώς εκτίθενται εκεί όλα όσα αφορούν στον ήρωα στρατηγό,
  3. Εκτίθεται εκεί και η επιτάφια πλάκα, η οποία φέρει συγκεκριμένη επιγραφή,
  4. Εκτίθεται η σημαία του Λόντου, η οποία θεωρείται ως η πρώτη σημαία του αγώνα,
  5. Εκτίθενται τα παράσημά του, το τιμητικό δίπλωμα που του απένειμε ο Όθωνας για τη συμμετοχή του στην Εθνοσυνέλευση του 1844, το πορτρέτο του, το κείμενο του Αχαϊκού Διευθυντηρίου που υπογράφει ο ίδιος και άλλα έγγραφα.
  6. Στον προαύλιο χώρο του Μουσείου πρόσφατα μεταφέρθηκε η επιτύμβια στήλη του Ανδρέα Λόντου.