Με ιδιαίτερη προσοχή και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από πλευράς Νομικού Προσώπου «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» συνεχίζεται η σταδιακή επαναλειτουργία των αθλητικών χώρων του δήμου Αιγιαλείας.

Η επιδημία του COVID-19 αν και σε ύφεση, παραμένει μία σημαντική υγειονομική απειλή για όλο το πλανήτη. Η διατήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών θα παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα και στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» έχει δώσει σαφείς οδηγίες  για την τήρηση στο απόλυτο των οδηγιών του ΕΟΔΥ και όλων των αρμοδίων φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή η επαναλειτουργία των αθλητικών χώρων του δήμου μας είναι σε πλήρη  εναρμόνιση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α.

«Η διαφύλαξη της υγείας των συμπολιτών μας αλλά και των εργαζομένων στις δομές του δήμου μας, παραμένει πρωταρχικό μέλημά μας» τονίζει ο πρόεδρος του  ΝΠΔΔ κ΄.Παναγιώτης Ανδριόπουλος επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης όλων των κανόνων λειτουργίας των αθλητικών χώρων καθόλη τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Όπως τονίζεται από την Γ.Γ.Α. η έναρξη των αθλημάτων  πραγματοποιείται  με πλήρη επίγνωση του κινδύνου διασποράς της νόσου και για αυτό λαμβάνονται διάφορα μέτρα πρόληψης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό πριν την έναρξη των προπονήσεων. Κατά την ιατρική εξέταση, θα συμπληρώνεται από τον αθλητή το έντυπο με το σύντομο ιατρικό/ιστορικό τους που θα παραμένει στην κατοχή του ιατρού και μετά την κλινική τους εξέταση, θα χορηγείται  από τον ιατρό ιατρική βεβαίωση, η οποία θα επιδεικνύεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικές οδηγίες βάσει των σχετικών εγκυκλίων της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. έχουν αναρτηθείς την ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» στον παρακάτω σύνδεσμο: https://npdd-aigialeias.gr/odigies-athlitikes-drastiriotites/

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1:  Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σεοργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2:  ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3:  ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ