Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση.

Από το συνολικό ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθεί, μέσω των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τον Δήμο Αιγιάλειας αντιστοιχούν 388.677, 28 ευρώ.