Οικονομική ενίσχυση φοιτητών – φοιτητριών από το Ίδρυμα «Κατερίνα Βασιλειάδου»

0
161

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ» καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές ή φοιτήτριες, δημότες της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου) που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, όπως έως την 10ην Νοεμβρίου 2020 υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης διά τις σπουδές τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση (Δίνεται από το Ίδρυμα)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος «ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» οικογενείας

Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων οικογένειας (Ε9)

Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 (Μόρια)   (Δίνεται από το Σχολείο)

Βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι.

Δήλωση του Ν. 15599/86 ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα (Δίνεται από το Ίδρυμα)

Αν σπουδάζει και άλλο παιδί της οικογενείας βεβαίωση από την αντίστοιχη Σχολή

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αιγιαλείας (Ρωμανιώλη 41, Β΄ όροφος, από 11π.μ. έως 1μ.μ).

Υπεύθυνος κ. Χρήστος Γεωργίου (τηλ. 26910 21777, εσωτ. 1).