Το Υπουργείο Παιδείας έφερε σε διαβούλευση, στα τέλη Απρίλη, ένα πολυνομοσχέδιο με προτάσεις-παρεμβάσεις και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ένα νομοσχέδιο το οποίο, θεωρητικά, επιχειρεί μια αναβάθμιση σε ζητήματα οργάνωσης, εκπαιδευτικής διαδικασίας, μάθησης κ.τ.λ. από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο.

Το πολυνομοσχέδιο, (όπως αρκετά αντίστοιχα, τα τελευταία χρόνια) υποβαθμίζει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα μάθημα με σημαντικό επιστημονικό πεδίο (κινητική ανάπτυξη παιδιών, ψυχική υγεία, φυσική δραστηριότητα μέσω συγκεκριμένης ύλης και διδακτικής διαδικασίας) και ταυτόχρονα με σοβαρές κοινωνικές παραμέτρους και προεκτάσεις (δια βίου άσκηση, υγεία, διατροφή, κοινωνικοποίηση κ.ά.). Παρά τις αρχικές αναφορές και προτάσεις της υπουργού παιδείας διαπιστώνουμε ότι:

  • παραμένει το μάθημα της Φ.Α. ως 2ωρο από την Ε δημοτικού μέχρι και το λύκειο (πλην της Β λυκείου, 1 ώρα!!!) όταν επιστημονικές έρευνες αλλά και ευρωπαϊκές συμβάσεις (Συνθήκη Λισσαβώνας, ψήφισμα Ε.Κ.[1]) προτείνουν 3ωρο Φ.Α. σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης
  • είναι το μόνο μάθημα, το οποίο αν και πανελλαδικά εξεταζόμενο για είσοδο σε πανεπιστημιακές σχολές, δεν μετράει στο μέσο όρο βαθμολογίας στο λύκειο
  • το υπουργείο οπισθοχώρησε από την αρχική εξαγγελία της υπουργού για ένταξη της Φ.Α. στο νηπιαγωγείο παρά τις επιστημονικές έρευνες και προτάσεις από τις Σχολές Επιστήμης Φ.Α. όλης της χώρας[2]

[1] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία (2007/2086(INI)

[2]Εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν τη ΦΑ στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων

Με επίγνωση των δυσκολιών, των απαιτήσεων και της ελληνικής πραγματικότητας αλλά και –κυρίως- με επιστημονικό/παιδαγωγικό λόγο,    χωρίς κανένα συντεχνιακό κατάλοιπο, ζητάμε από το υπουργείο παιδείας:

  • να συνεργαστεί επί της ουσίας με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τους επιστημονικούς συλλόγους Π.Φ.Α. της χώρας για την ουσιαστική αναβάθμιση του μαθήματος με στόχο τα πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές-τριες
  • να λάβει υπόψη τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί, τις επιστημονικές έρευνες, τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες
  • να εναρμονιστεί πλήρως με το άρθρο 16 2 του Συντάγματος της Ελλάδας «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική καιφυσική αγωγή των Ελλήνων…».

Παράλληλα, θα συμπράξουμε με τις αναφορές επιστημονικών και συνδικαλιστικών συλλόγων για προτάσεις του πολυνομοσχέδιου που οδηγούν σε προβληματικές καταστάσεις όπως η αύξηση αριθμού μαθητών ανά τάξη σε νηπιαγωγείο και δημοτικό, καθιέρωση ελάχιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη σε 7θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία, αναγραφή διαγωγής σε απολυτήρια γυμνασίου και λυκείου κ.ά.

Πηγές

  1. https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0503+0+DOC+XML+V0//EL
  2. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/eyridiki.pdf
  3. http://www.phed.uoa.gr/eisagwgi-8ematikon-enotitwn-poy-perilambanoyn-th-fysiki-agwgi-sto-programma-twn-nhpiagwgeiwn.html
  4. https://www.esos.gr/arthra/67054/porisma-ton-sefaa-toy-ekpa-didaskalia-tis-fysikis-agogis-sta-nipiagogeia

 

[1] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία (2007/2086(INI)

Εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν τη ΦΑ στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων

[2] Εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν τη ΦΑ στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων