Αναδρομικά, από την 1η Φεβρουαρίου, αυξάνονται οι αμοιβές των ανέργων που απασχολούνται στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι οι αμοιβές των εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και σε αυτά που αναμένεται να ξεκινήσουν στο μέλλον, εξισώνονται με τον νέο αυξημένο κατώτατο μισθό για όλους, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Αυτό σημαίνει πως η ημερήσια αμοιβή διαμορφώνεται στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ για όλους. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, διατηρείται η προσαύξηση της τάξης του 25%, για όλους ανεξάρτητα από την ηλικία. Ετσι, η τελική αμοιβή διαμορφώνεται σε 27,30 ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι πάνω από 682,5 ευρώ μηνιαίως.

Να σημειωθεί ότι έως και τον Ιανουάριο, οι αμοιβές δεν υπερέβαιναν τα 495,25 ευρώ τον μήνα, καθώς η ημερήσια αμοιβή για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα ήταν 19,81 ευρώ, για ωφελουμένους άνω των 25 ετών. Για τους νεότερους, η ημερήσια αμοιβή ήταν 17,27 ευρώ και η μηνιαία αμοιβή δεν ξεπερνούσε τα 431,75 ευρώ.

[the_ad id=”46371″]

Μάλιστα, προκειμένου να μη χρειάζεται νομοθετική διάταξη κάθε φορά που αναπροσαρμόζεται ο κατώτατος μισθός, η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή έχει βελτιωθεί νομοτεχνικά ώστε να αντιστοιχίζεται κάθε φορά στο ισχύον ποσό.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ετήσια δαπάνη που προκαλείται στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 2,34 εκατ., ενώ για το τρέχον έτος η δαπάνη εκτιμάται σε 2,14 εκατ.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και για τους ωφελουμένους που απασχολούνται για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Στο πρόγραμμα απασχολούνται ήδη 5.066 εργαζόμενοι, με αντικείμενο την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
kathimerini.gr

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]