Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου με την 117/6-2-2020 απόφαση Γενικής Συνέλευσης συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του Κλάδου που ξεκινούν ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ από τη Δευτέρα 10 Φλεβάρη 2020, με δίωρες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ακροατηρίων και γραφείων (09.00 – 11.00) χωρίς περαιτέρω παράταση ωραρίου (ώρα 15.00), μέχρι και την Παρασκευή 14 Φλεβάρη 2020 οπότε και θα αποφασίσει εκ νέου για την συνέχισή τους.

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε:

1/Διορισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και κλάδων.

2/Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.

3/Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

4/Προώθηση προς ψήφιση του σχεδίου του νέου κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

5/Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια.

6/Εκσυγχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών.

7/Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης.

8/Διπλασιασμό των εξόδων κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων.