Ο Δήμος Αιγιάλειας βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των Δήμων όλης της χώρας που αξιοποίησαν στο μέγιστο βαθμό τους Πόρους του Προγράμματος ΦιλόΔημος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμος υπέβαλε εμπρόθεσμα όλες τις σχετικές αιτήσεις χρηματοδότησης τόσο στο Πρόγραμμα ΦιλόΔημος Ι όσο και στο Πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ και έχει αυτή τη στιγμή στο ενεργητικό του εντάξεις έργων ύψους 9.059.447,65 €.
Στην επίσημη σελίδα του Προγράμματος (http://filodimos.ypes.gr/) μπορεί κανείς να ανατρέξει στη σχετική πληροφορία και να αντιληφθεί την σημαντική αυτή επιτυχία του Δήμου.
Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι εντάξεις ΦιλόΔημου Ι, ΙΙ, συνολικά,  ανέρχονται σε 77.599.940,07 €, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας σε 18.150.630,80 € και στο Δήμο Αιγιαλείας σε 9.059.447,65 €. Δηλαδή, ο Δήμος μας έχει αυτή τη στιγμή το 50% των εντάξεων όλης της Π. Ε. Αχαϊας και το 12% των εντάξεων όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

[the_ad id=”46371″]

Και αυτά τα άνω νούμερα, σύντομα θα αλλάξουν διότι επίκειται η ένταξη του εμβληματικού έργου ύδρευσης του Δήμου μας, ύψους 19.500.000 €, στο Πρόγραμμα ΦιλόΔημος Ι. Με την ένταξη αυτού του εμβληματικού έργου, ο Δήμος Αιγιαλείας θα έχει πλέον εντάξεις ύψους 28.600.000 €, ήτοι το 76% των εντάξεων της Π. Ε. Αχαϊας και το 30% των εντάξεων όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας !
Και δεν είναι τόσο οι αριθμοί αλλά η ουσία και η προτεραιότητα των παρεμβάσεων / έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Και η προστιθέμενη αξία που θα αφήσουν στο Δήμο Αιγιαλείας.
Πρόκειται για έργα του Προγράμματος ΦιλόΔημος Ι που αφορούν στην ύδρευση και στην αποχέτευση και δράσεις από το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ, όπως: (α) προμήθεια μηχανημάτων έργου, (β) συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και (γ) αναβάθμιση παιδικών χαρών.

 

[the_ad id=”57928″]