Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε τη μεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ στη Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού, που βρίσκεται έμπροσθεν της αποβάθρας του σιδηροδρομικού σταθμού, δυτικά του σταθμού σε χώρο του Ο.Σ.Ε. και την κατασκευή στεγάστρου στο νέο σημείο της πιάτσας για την προστασία των οδηγών και των εξυπηρετούμενων.