Την Τρίτη 5/11/2019 η ΔΟΥ Αιγίου θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας ΜΟΝΟ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, λόγω της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης του συλλόγου εργαζομένων στις ΔΟΥ ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Πληροφορίες: 2691061455.