Η τηλεκπαίδευση των μαθητών Δημοτικού μέσω της ΕΡΤ2 κάθε πρωί στις 10:00 συνεχίζεται δυναμικά. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στην υβριδική πλατφόρμα ERTHybrid, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ καθώς και στο official κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

 

Πρόγραμμα Δευτέρας 27/04/2020

-Γλώσσα Α’-Β’ «Παραγωγή γραπτού λόγου»

-Διαθεματικό Γ’-Δ’ «Ο μύθος της Πανδώρας»

-Αγγλικά Γ’-Δ’ «Plural number»

-Αγγλικά Δ’-ΣΤ’ «he monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο»

-Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’ «Εισαγωγή στα κλάσματα – Μέρος 2ο»

-Ιστορία Ε’ «Εικονομαχία»

 

Πρόγραμμα Τρίτης 28/04/2020

-Γλώσσα Α’ «Ασκήσεις γραφής και φωνολογικής επίγνωσης»

-Θεατρική Αγωγή Α’-Β’ «Θεατρικές δραστηριότητες»

-Γεωγραφία Δ’-Ε’ «Τα γεωγραφικά διαμερίσματα»

-Γλώσσα Δ’-ΣΤ’ «Παραγωγή γραπτού λόγου: Επιχειρηματολογία»

-Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’ «Κλάσματα – Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση»

-Μαθηματικά ΣΤ’ «Πράξεις με αριθμητικές παραστάσεις»

 

Πρόγραμμα Τετάρτης 29/04/2020

-Γλώσσα Α’ «Επανάληψη στα γράμματα και στα δίψηφα σύμφωνα»

-Μουσική Α’-Β’ «Διαβάζουμε λογοτεχνία και τραγουδάμε»

-Θεατρική Αγωγή Γ’-Δ’ «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο»

-Αγγλικά Δ’-Ε’ «Simple Present – Present Continuous»

-Αγγλικά Δ’-ΣΤ’ «Διδακτικοί μύθοι 1»

-Γλώσσα Ε’-ΣΤ’ «Ευθύς και πλάγιος λόγος»

 

Πρόγραμμα Πέμπτης 30/04/2020

-Διαθεματικό Α’ «Αγαθά και επαγγέλματα»

-Μαθηματικά Α’ «Προσθέσεις με ταυτόχρονη χρήση νοηματικής»

-Διαθεματικό Β’ «Ανάγκες και δικαιώματα»

-Γλώσσα Γ’-Ε’ «Ορθογραφία λέξεων»

-Ευέλικτη Ζώνη Δ’-ΣΤ’ «Κινηματογραφικό Εργαστήρι»

-Μαθηματικά Δ’-ΣΤ’ «Παραλληλία και Καθετότητα»