Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας στην δημοτική αρχή για μία ακόμα φορά,για την συνέχιση των συνεδριάσεων δια περιφοράς που δεν δίνει την δυνατότητα διαλόγου και ζωντανής ανταλλαγής απόψεων.

Η επίκληση των ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για την δημοτική αρχή, αφού υπάρχει η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης όπως ο νόμος ορίζει.
Η τακτική αυτή αφήνει περιθώρια υποθέσεων για σκοπιμότητα ή ανικανότητα επίλυσης ενός τόσο απλού και χωρίς σοβαρό οικονομικό κόστος ζήτημα, όπως έχουν κάνει όλοι σχεδόν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ελλάδας.
Η παράταξή μας, αν σε εύλογο χρονικό διάστημα η δημοτικά αρχή δεν προχωρήσει στην διαδικασία των τηλεδιασκέψεων, δεν θα συμμετέχει στις δια περιφοράς συνεδριάσεις για τα τρέχοντα και μη επείγοντα ζητήματα, πλην των πολύ σοβαρών που τεκμηριωμένα δεν επιδέχονται καθυστέρηση.