Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το προσωπικό  του  Δήμου Αιγιαλείας δεν θα εργαστεί  στις 23 και 24 του μηνός Οκτωβρίου 2019, οπότε  δεν θα είναι δυνατή η αποκομιδή  απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και κλαδιών.

Παρακαλούνται οι δημότες και οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Αιγιάλειας να αποφεύγουν  την εναπόθεση σκουπιδιών κλαδιών και ανακυκλώσιμων υλικών στους κάδους ώστε να αποφευχθεί  συσσώρευση  και υπερχείλιση αυτών.

Επίσης γνωστοποιείται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια (Ραντεβού)  της ανακύκλωσης.