Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας ανακοίνωσε τα νέα δρομολόγια που θα ισχύουν για την Τρίτη 10 Μαρτίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Λόγω εκτάκτων μέτρων, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αχαΐας ΑΕ για την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 διαφοροποιούνται ως εξής (Τα δρομολόγια express ΔΕΝ ισχύουν):

Πάτρα – Αθήνα
02:30
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
19:00
20:30
21:45

Αθήνα – Πάτρα
05:30
07:00
08:30
09:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30
21:00
22:30

Αίγιο – Πάτρα
05:55
07:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
19:00
21:00

Πάτρα – Αίγιο
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:15
22:15

Αίγιο – Διακοπτό
08:00
11:15
13:45

Διακοπτό – Αίγιο
08:30
11:35
14:05

Πάτρα – Βάρδα
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00

Πάτρα – Θεσσαλονίκη
08:30

Θεσσαλονίκη – Πάτρα
08:15

Πάτρα – Ιωάννινα
09:00

Πάτρα – Πύργος
06:45
17:00

Πάτρα – Σκιαδά (Ίσωμα)
05:45
12:45

Πάτρα – Καλάβρυτα
05:45

Καλάβρυτα – Πάτρα
14:00

Πάτρα – Λάππα
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:40

Πάτρα – Κ. Αχαΐα
07:00
22:15