Εκτάκτως συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας, για να αποφασίσει την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος», ως προς τη δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου.

Το Καταφύγιο δεν θα χρησιμεύει για μόνιμη φύλαξη, αλλά για προσωρινή φιλοξενία και περιπτώσεις ζώων που αναρρώνουν μέχρι να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως ο νόμος ορίζει, σε συνεργασία με τον τοπικό Φιλοζωικό Σύλλογο «Τα Φιλαράκια».

«Αυτό σημαίνει πως, εγκαταλείπεται προς το παρόν, η σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, στο Αίγιο και αντ’ αυτού θα διαμορφωθεί νόμιμο Καταφύγιο Ζώων, με 300.000 ευρώ» δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Φραγκονικολόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοπόννησος της Δευτέρας», μετά την οριστική απόρριψη -από την Πολεοδομία- χώρου που λειτουργούσε παλιότερα δίπλα στον ποταμό Κράθη της Ακράτας, έχει επιλεγεί δημοτική ιδιοκτησία 5 στρεμμάτων δίπλα από την έκταση που ο Δήμος χρησιμοποιεί για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Τέμενη Αιγίου.

Με άλλη χρηματοδότηση 24.000 ευρώ (Πρόγραμμα «Αργος» υπουργείου Εσωτερικών) που εξασφάλισε ο Δήμος, θα προμηθευτεί εξοπλισμό διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, θα κάνει στειρώσεις με συνεργείο για την περισυλλογή και φροντίδα, θα πάρει χρηστικές συσκευές, ρουχισμό, φαρμακευτικό υλικό κ.ά.

www.pelop.gr