Καλούνται οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, οι οποίοι κατέχουν θέση στάθμευσης, κατόπιν χορηγήσεως από το Δήμο Αιγίου και εν συνεχεία από το Δήμο Αιγιαλείας, τα παρελθόντα έτη έως και 31-12-2016, να προσέλθουν στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, οδός Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, κάθε Πέμπτη και ώρες 09:00-13:00 έως και 20-12-2018, στο πλαίσιο καταγραφής-επικαιροποίησης και δημιουργίας Ειδικού Αρχείου θέσεων στάθμευσης, μετά την αρ. 14/2017 απόφασης της Δ.Κ. Αιγίου.
Δικαιολογητικά: άδεια χορήγησης, ΕΙ φορολογικής δήλωσης, ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση.
Όσες θέσεις στάθμευσης δεν επικαιροποιηθούν, αυτοδίκαια δεν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται.

 

 

[the_ad id=”46704″]