Καταγραφή δικαιωμάτων άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης των ΔΕ Συμπολιτείας – Ερινεού,(δηλαδή καταγραφή των υφιστάμενων αρδευομένων αγροτεμαχίων όπου το  νερό άρδευσης φθάνει στα αγροτεμάχια τους από Δημοτικές υδροληψίες είτε με σωληνωτά δίκτυα είτε με αρδευτικά αυλάκια)

Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν δικαίωμα άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης (Δήμου ή ΔΕΥΑ) δηλαδή χρησιμοποιούν αρδευτικό νερό  που φθάνει στα αγροτεμάχια τους από Δημοτικές υδροληψίες είτε με σωληνωτά δίκτυα είτε με αρδευτικά αυλάκια και τα αγροτεμάχιά τους βρίσκονται στα Διοικητικά όρια των Δ.Ε. Συμπολιτείας – Ερινεού, να δηλώσουν τα αγροτεμάχια τους που αρδεύονται από το Δημοτικό δίκτυο άρδευσης με τους παρακάτω τρόπους:

 

Κύριος τρόπος δήλωσης

  1. Ηλεκτρονικά

Οι δικαιούχοι άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο που διαθέτουν τον χάρτη με την αρδευόμενη έκταση του ΟΠΕΚΕΠΕ που φαίνονται τα όρια της αρδευόμενης έκτασης με τις συντεταγμένες τους,  μπορούν να κάνουν τη δήλωση ηλεκτρονικά αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ardefsi.aigialeias@gmail.com που να περιλαμβάνει:

  • τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση)
  • να αναφέρουν ποια από τα αγροτεμάχια έχουν δικαίωμα άρδευσης από το Δημοτικό δίκτυο (για παράδειγμα να αναφέρουν στο μήνυμα ότι δικαίωμα άρδευσης έχουν τα αγροτεμάχια 1 και 3)
  • να αναφέρουν εάν είναι καταγεγραμμένοι στους αρδευτικούς καταλόγους
  • να αναφέρουν εάν διαθέτουν υδρόμετρο
  • να υποβάλλουν συνημμένα σε αρχείο pdf την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης μαζί με τους χάρτες που τη συνοδεύουν

Εναλλακτικός Τρόπος δήλωσης

  1. Στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) Ροδοδάφνης

Οι δικαιούχοι άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο που δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης μπορούν να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) Ροδοδάφνης από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 ώστε να δηλώσουν τα αγροτεμάχια τους που αρδεύονται από το Δημοτικό δίκτυο άρδευσης και να έχουν μαζί τους:

  • Αντίγραφο της τελευταίας ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης που διαθέτουν (2017 ή 2018) μαζί με τον χάρτη με την αρδευόμενη έκταση του ΟΠΕΚΕΠΕ (εάν τον διαθέτουν).

Οι χρήστες που δεν κάνουν δήλωση της εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να προσέλθουν με την ταυτότητά τους και οποιοδήποτε στοιχείο εντοπισμού διαθέτουν (π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες αν διαθέτουν ή παλαιότερη δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ, απόσπασμα Google με τα όρια του αρδευομένου αγροτεμαχίου).

[the_ad id=”46371″]

Ώρες προσέλευσης 09:00 – 14:00, Δευτέρα – Πέμπτη

Προσοχή: Η πρόσκληση αφορά μόνο τους χρήστες του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Δεν αφορά τους χρήστες από ιδιωτικές υδροληψίες, από ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, ΑΟ Σελινούντα, υδροληψίες ομάδων ή αγροτικών συνεταιρισμών, εκτός και αν αρδεύουν και από το Δημοτικό Αρδευτικό Δίκτυο.

Επισημαίνεται ότι οι  δικαιούχοι άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο υποχρεούνται να   δηλώσουν τα αγροτεμάχια τους που αρδεύονται από το Δημοτικό δίκτυο άρδευσης διότι σε αντίθετη περίπτωση η δημοτική αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε επανεξέταση του δικαιώματος άρδευσης .

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]