Πρόσκληση των Επιχειρήσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων για την Ένταξη / Καταχώρηση στον Ηλεκτρονικό Επαγγελματικό Οδηγό.

Στο πλασίο υλοποίησης του κοινωφελούς έργου “Αναβάθμιση της Επίσημης Ιστοσελίδας της Τ.Κ. Σελιανιτίκων”, που υλοποιείται με ιδία μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος, το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Σελιανίτικα να στείλουν σχετικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: selianitika@selianitika.gr (μια, τουλάχιστον, φωτογραφία της επιχείρησης και ένα κείμενο παρουσίασης αυτής), προκειμένου για την καταχωρισή τους στον υπό διαμόρφωση “Ηλεκτρονικό Επαγγελματικό Οδηγό”.

[the_ad id=”46371″]

Κύριος στόχος του τοπικού συλλόγου είναι τα Σελιανίτικα να αποκτήσουν ένα σύγχρονο δίκτυο τουριστικής πληροφόρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στην ευρεία προβολή της περιοχής ως τουριστικού προορισμού αλλά και στην υποστήριξη και στην ενίσχυση της τοπικής  αγοράς.

Η καταχώριση / προσθήκη της κάθε επιχείρησης στον εν λόγω ηλεκτρονικό οδηγό είναι δωρεάν. Σε σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Ρόζος αναφέρει ότι: “Για εμάς στο σύλλογο η τοπική αγορά, η παροχή υπηρεσιών, τα καταστήματα και οι επαγγελματίες των Σελιανιτίκων αναμφίβολα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του χωριού μας και της κοινωνίας. Έχουν το δικό τους ρόλο στη ζωή και στην πρόοδο του τόπου μας και για αυτό πρέπει να στηριχθούν. Αυτό φυσικά προϋποθέτει μια σειρά συντονισμένων ενεργειών, μέσα από ενσυνείδητες δράσεις στήριξης του τοπικού οικονομικού ιστού και μέσα από κοινές συνέργειες”.

[the_ad id=”52195″]

 

[the_ad id=”46704″]