Ο Δήμος Αιγιαλείας στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ/FEAD (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους), συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ελληνική ΜENSA και άλλους φορείς, και διοργανώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 13 ετών.

Το πρόγραμμα εισάγει σημαντικές καινοτομίες και σύγχρονες βιωματικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Δομείται σε εργαστήρια και ποικίλες δραστηριότητες όπως ρομποτική, παιχνίδια ρόλων, χοροθέατρο, δημιουργία ιστορίας με cartoon comics, ψηφιακή φωτογραφία,  κατασκευές, ζωγραφική, αγιογραφία, κ.α.

 

[the_ad id=”46371″]

Μέσα από το «Καλοκαιρινό Πρόγραμμα μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, κίνησης και ψυχαγωγίας για παιδιά 5 – 13 ετών», τα παιδιά ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ:

  • Θα καλλιεργήσουν ενδιαφέροντα και δεξιότητες όπως η μουσικοκινητική, το θέατρο, η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η αγιογραφία, η τεχνολογία, η ρομποτική, κ.α.
  • Θα αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (συνεργασία, κριτική σκέψη, ενσωμάτωση στην ομάδα, αυτορρύθμιση, επίτευξη κοινών στόχων, προσωπική επικοινωνία, κ.α.).
  • Θα λάβουν ερεθίσματα για την ανάπτυξη της αντιληπτικής τους ικανότητας, την βελτίωση της γλωσσικής και κινητικής τους λειτουργίας, την ανάπτυξη της φαντασίας και του αυθορμητισμού τους, την μείωση της υπερκινητικότητας και τον έλεγχο της συγκέντρωσης, την βελτίωσης της αντοχής, του συντονισμού και της ισορροπίας, την καλλιέργεια του ρυθμού και πολλά άλλα.
  • Θα ανακαλύψουν και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους με τη διεπιστημονική προσέγγιση STEAM, σύμφωνα με την οποία η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά αντιμετωπίζονται ως ολότητα και καλλιεργούν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών ώστε να επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

 

[the_ad id=”46274″]

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 08:00 έως 15:00 στο Κέντρο Νεότητας «Νέοι Ορίζοντες», Πολυχρονιάδη 8 , Αίγιο. Το πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019. Κατά την διάρκεια και με την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων οι γονείς θα λάβουν επιστημονικές συμβουλές για το σύνολο των δεξιοτήτων των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες, ωφελούμενοι ΤΕΒΑ, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα  2611 100225 και 6985 080683 μέχρι και την Τετάρτη 10/7/2019 και ώρες 9:30 έως 14.30. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

 

[the_ad id=”46704″]