Μέτρα για την αντιμετώπιση των «fake news» στο Ίντερνετ πρότεινε σήμερα η Κομισιόν ορίζοντας ως «παραπληροφόρηση» τις αποδεδειγμένα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που διαδίδονται για οικονομικό όφελος ή για τη σκόπιμη παραπλάνηση του κοινού.

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την δημιουργία ενός Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την παραπληροφόρηση συμβουλεύοντας τις διαδικτυακές πλατφόρμες έως το Ιούνιο να αναπτύξουν και να ακολουθούν κοινό κώδικα ορθής πρακτικής. Στόχος είναι:

1.Η εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με το χρηματοδοτούμενο με χορηγία περιεχόμενο, ιδίως την πολιτική διαφήμιση, καθώς και ο περιορισμός των επιλογών στόχευσης για την πολιτική διαφήμιση και η μείωση των εσόδων των διακινητών παραπληροφόρησης.

2.Η παροχή σαφέστερων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των αλγορίθμων.

3.Η καθιέρωση μέτρων για τον εντοπισμό και το κλείσιμο των πλαστών λογαριασμών.

4.Να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς εξακρίβωσης γεγονότων,στους ερευνητές και στις δημόσιες αρχές να παρακολουθούν συνεχώς την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δικτύου φορέων εξακρίβωσης γεγονότων και μια ασφαλής ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παραπληροφόρηση.
Protothema.gr

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]