Την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου στο Μπάρι στο Cineporto της Fiera del Levante, (8.45 π.μ.), το Tecnopolis Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο διοργανώνει το πρώτο διεθνές συνέδριο για την παρουσίαση προτύπων θερμοκοιτίδας για πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Traces, “Transnational Accelerator for cultural and creative ecosystem – Διακρατικός επιταχυντής για το πολιτιστικό και δημιουργικό οικοσύστημα”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020.

Το συνέδριο θα είναι ένα εργαστήριο ιδεών για την εμβάθυνση, τη διάδοση της γνώσης, τις προσδοκίες και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων με στόχο τον ορισμό ενός μοντέλου επωαστήρων / επιταχυντών της επιχειρηματικής πραγματικότητας της Περιφέρειας Απουλίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υπάρχουν περισσότερες από 13 χιλιάδες εταιρείες της δημιουργικής βιομηχανίας στην Απουλία και περίπου 3500 στην περιοχή της Αχαΐας, στην Ελλάδα, που συμμετείχαν σε έρευνα, χάρη στο έργο. Οι τομείς στους οποίους λειτουργούν είναι αυτοί της δημιουργικής βιομηχανίας (αρχιτεκτονική, σχεδιασμός, επικοινωνία) Πολιτιστική βιομηχανία (εκδόσεις, λογισμικό και βιντεοπαιχνίδια, κινηματογράφος και οπτικοακουστικός τομέας, μουσική) Τέχνες (χορός και ψυχαγωγία), Πολιτιστική κληρονομιά.

[the_ad id=”46371″]

Από έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 80 εταιρειών από την Απουλία, ως επί το πλείστον ατομικές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες αυτές αφορά την υποκεφαλαιοποίηση και την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη δυσκολία απόδειξης στο τραπεζικό σύστημα την οικονομική αξία, που είναι σε θέση να δημιουργήσουν, λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων σχετικών με τον οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση.

Το έργο Traces κινείται από αυτές τις ανάγκες, που εκδηλώνονται από το σύστημα των πολιτιστικών επιχειρήσεων της περιοχής,. Πράγματι, το συνέδριο θα αποτελέσει μια στιγμή συζήτησης για να εμβαθύνει, χάρη στην παρέμβαση εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων με έμφαση στις εμπειρίες των δημιουργικών θερμοκοιτίδων που υπάρχουν σήμερα στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Το έργο TracesTransnational Accelerator project for a Cultural and Creative Ecosystem – Διακρατικός επιταχυντής για το πολιτιστικό και δημιουργικό οικοσύστημα, χρηματοδοτούμενο για περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ Από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας δημιουργήθηκε για να ενισχύσει και να στηρίξει τον πολύτιμο τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων χάρη στη συνέργεια μεταξύ του Πανεπιστημίου Salento – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Τεχνολογικού Πάρκου Tecnopolis, του Creative Puglia District, της Ελληνική Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το ENCATC – το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτικής και το Ίδρυμα για την Ηθική Χρηματοδότηση.

International Conference_TRACES_Final Agenda

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]