Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση Γούτου –Ψυχράμη για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

0
Δεκτή η προσφυγή του Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου
Το μπρα-ντε-φερ μεταξύ δημοτικής αρχής –αντιπολίτευσης ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον με τη δημοτική αρχή χθες να παίρνει άτυπα «ρεβανς» με την ακύρωση της απόφασης που είχαν προτείνει και ψηφίσει οι παρατάξεις Γούτου –Ψυχράμη για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα χθες γνωστοποιήθηκε στο δήμο ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΕΠΙΝ έκρινε μη νόμιμη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που πρότειναν και υπερψήφισαν οι παρατάξεις των κ.κ. Γούτου κα Ψυχράμη.
Κατά της απόφασης αυτής είχε καταθέσει προσφυγή, ως έχων νόμιμο συμφέρον, ο αντιδήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αιγιαλέων Πόλις» κ. Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος. Στην προσφυγή του ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, μεταξύ άλλων τόνισε αυτό που έγινε και παραδεκτό από την Αποκεντρωμένη: Η υπουργική απόφαση για τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου περιέχει κανόνες δικαίου με υποχρεωτική ισχύ, οπότε «οι κανονισμοί εκάστων δημοτικών συμβουλίων δεν δύνανται συννόμως να εισαγάγουν ρυθμίσεις αντικείμενες προς όσες τίθενται με τον κανονισμό».
Ένα από όσα προβλέπει, λοιπόν, ο πρότυπος κανονισμός αναφέρεται και στο ότι «ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθέναν που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το δικαστήριο» (παρ.2 άρθρου 5), ενώ «σε περίπτωση αποβολής μέλους δημοτικού συμβουλίου από τον πρόεδρο, λόγω διατάραξης της συνεδρίασης, δεν επηρεάζεται η απαρτία» (παρ.6 άρθρου 7).
Ως εκ τούτου, κρίθηκε μη σύννομη η απόφαση για αφαίρεση του δικαιώματος της αποβολής εκ μέρους του προέδρου του σώματος, που πρότειναν και ψήφισαν οι δύο παρατάξεις της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης αντίστοιχα και που ουσιαστικά ως σημείο αποτέλεσε τη μοναδική διαφοροποίηση από την πρόταση της δημοτικής αρχής (με την οποία συμφωνούσε και η παράταξη Παπακωνσταντινόπουλου). Κατά τα άλλα, στην διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε συγκληθεί πριν το δημοτικό συμβούλιο για τη διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας, είχε συμφωνηθεί ο ορισμός χρόνου ομιλίας 6 λεπτών για επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και 3 λεπτών για τους δημοτικούς συμβούλους.
Ερωτηθείς κ. Τριανταφυλλόπουλος, με αφορμή την χθεσινή εξέλιξη έκανε λόγο για επιβαλλόμενη θεσμικά υποχρέωση για την διαφύλαξη του κύρους των συνεδριάσεων και του Δημοτικού Συμβουλίου, που τον οδήγησε σε αυτή την προσφυγή που ουσιαστικά δικαίωσε και τη δημοτική αρχή.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή από τις παρατάξεις Γούτου και Ψυχράμη στην Επιτροπή του άρθρου 152, πλην όμως με λίγες ελπίδες να ανατραπεί, καθώς ο πρότυπος κανονισμός του ΥΠΕΣ φαίνεται πως δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια για ανάλογες διαφοροποιήσεις.
Ημερήσιος της Αχαΐας