Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων της Ανατολικής Αιγιάλειας, συγκροτούμε Δίκτυο Κοινοτήτων Ανατολικής Αιγιάλειας. Το Δίκτυο βασίζεται στις αξίες της αλληλοβοήθειας της αλληλεγγύης , της δικαιοσύνης , της εντιμότητας της ειλικρίνειας και της κοινωνικής ευθύνης.

Σκοποί του δικτύου είναι :

1). Η οργανωμένη και αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων και μεγάλων έργων γενικότερου ενδιαφέροντος που είναι απαραίτητα για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της Ανατολικής Αιγιάλειας.

2).  Η αναστροφή της εικόνας εγκατάλειψης, συρρίκνωσης, και μαρασμού που χαρακτηρίζει την Ανατολική Αιγιάλεια, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη δημιουργία του Δήμου Αιγιάλειας.

3) Η συνεχής και οργανωμένη επιδίωξη της δημιουργίας Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας, συγκροτούμενου από τους πρώην Δήμους Αιγείρας και Ακράτας.

4) Η λειτουργία και η παροχή υπηρεσιών ποιότητας ζωής στους κατοίκους και οικισμούς της Ανατολικής Αιγιάλειας, στο βαθμό που οι προβλεπόμενες από τους νόμους (Καλλικράτης, Κλεισθένης κλπ) δεν υλοποιούνται η δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινωνιών και των οικισμών.

5) Η συνεχής διεκδίκηση της απόδοσης μέρους των ανταποδοτικών δημοτικών φόρων στις τοπικές Κοινότητες.

6) Η ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και η επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 

 

   
ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
Σταθακόπουλος Ηλίας Στούμπος Αθανάσιος
ΑΙΓΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Κριτάκης Ηλίας Ξυγκάς Αθανάσιος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ
Μουστερής Κωνσταντίνος Τσάλαφος Χρήστος
ΒΕΛΛΑΣ ΒΑΛΙΜΗΣ
Κορύλλος Δημήτριος Καλύβας Χρήστος
ΕΞΟΧΗΣ ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ
Λυμπερόπουλος Χρήστος Παγώνης Κωνσταντίνος
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ
Σπυρόπουλος Χρήστος Ντρίβας Παναγιώτης
ΟΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ
Γιαλαμάς Γεώργιος Πέρρας Σπήλιος
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΡΑΘΙΟΥ
Ψαρράκος Ηλίας Δημητρίου Δημήτριος
ΣΕΛΙΑΝΑΣ ΜΕΣΟΡΟΥΓΙΟΥ
Καρβέλης Ανδρέας Παπαγιαννόπουλος Ντίνος
ΣΥΝΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Ντερέκης Ανδρέας Σμυρνιώτης Αθανάσιος
ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
Νικολαίδης Νικόλαος Κουτρούλης Ιωάννης
  ΠΛΑΤΑΝΟΥ
  Ρεκούτης Ανδρέας
  ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ
  Κρικέτος Παναγιώτης