Από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου από τις 4 έως τις 6μ.μ. θα ξεκινήσει η λειτουργία της πρώτης από τις δύο «Γωνιάς Ανακύκλωσης» στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Συλίβαινας Ακράτας.

Ο χώρος θα είναι ελεγχόμενος από εθελοντές που θα παραλαμβάνουν τα ανακυκλώσιμα και που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια μείωσης του όγκου των απορριμμάτων. Παρακαλείσθε να προσπαθήσετε όλοι, προκειμένου να επιτύχει το εγχείρημα, ξεκινώντας από το σπίτι (διαλογή).

Οι ημέρες λειτουργίας της συγκεκριμένης «Γωνιάς Ανακύκλωσης» αρχικά θα είναι Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 4 έως τις 6μ.μ. Η δεύτερη Γωνιά θα γίνει στην παραλιακή ζώνη στη συνέχεια.