Από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ξεκινά η λειτουργία της «Γωνιάς Ανακύκλωσης», στο χώρο του παλιού ελαιοτριβείου (πάνω μεριά) της Κοινότητας Ακράτας. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή και ώρες 11:00 – 13:00 θα υπάρχουν εθελοντές που θα παραλαμβάνουν απορρίμματα και θα δίνουν πληροφορίες για την ανακύκλωση, τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα κλπ.  Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες, οι δημότες θα μπορούν να εναποθέτουν ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ απορρίμματα στο χώρο. Παράκληση, να γίνει σεβαστή η προσπάθεια και να μην ρίπτονται μη ανακυκλώσιμα υλικά.