Η Διοίκηση του Σωματείου Οικοδόμων Αιγίου καλεί όλους τους οικοδόμους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 6.30 στην αίθουσα του Σωματείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι: Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2019, έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019, προϋπολογισμός έτους 2020 και έγκρισή του και πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου την ίδια ώρα.

Η Γενική Συνέλευση είναι το κορυφαίο όργανο του Σωματείου και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον.