Σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελισσίων «Η Μέλισσα», σε τακτική Γενική Συνέλευση στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00π.μ. με τα εξής θέματα:

1) Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου.

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

4) Δηλώσεις υποψηφιότητας για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε.

5) Δηλώσεις εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας.

6) Πεπραγμένα του συλλόγου στην θητεία του.

7) Διαφορά θέματα

Αν δεν επέλθει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2022 στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση των μελών.

Οι σχετικές δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως και προσκομίζονται στην γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 9 Ιουνίου 2022 (τηλ. επικοινωνίας 6970808835 Σπύρος Χριστόπουλος, 6972723969 Δημήτρης Σωτηρόπουλος). Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.