Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “F.A.M.E. ROAD” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Αιγιαλείας, φιλοξενήθηκαν στο Αίγιο στα τέλη Νοεμβρίου εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών γραφείων της Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας περιλάμβανε περιήγηση των τουριστικών πρακτόρων στα σημεία ενδιαφέροντος της Αιγιάλειας προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, την παράδοση και την τοπική γαστρονομία. Η βιωματική εμπειρία τους προσέφερε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται στην περιοχή, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αποτελεσματικότερα την Αιγιάλεια ως τουριστικό προορισμό.