Στο πλαίσιο του έργου «Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργανώνει μία διασυνοριακή επίσκεψη μελέτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Απουλίας.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η αλληλεπίδραση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιαλείας με επιχειρήσεις της Απουλίας προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας διεθνούς διάστασης.

image-open-callΧαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να εδραιώσουν μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διασυνοριακών τουριστικών προσφορών καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των τεχνών, των χειροτεχνιών και της κουλτούρας κάθε περιοχής. Η επίσκεψη μελέτης θα πραγματοποιηθεί στους 2 Δήμους της περιοχής της Απουλίας: στο Δήμο Gravina di Puglia και στο Δήμο Grottaglie.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχεται μέσω του συνδέσμου:https://tinyurl.com/bdcsvsvxκαι πρέπει να αποσταλεί μέσω email στις διευθύνσεις [email protected]  [email protected]

Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί από τις 16/11/2022 έως και τις 25/11/2022 και ώρα 15:00. Θα επιλεγούν το πολύ 10 επιχειρήσεις (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις λαμβάνουσες αιτήσεις). Για κάθε συμμετέχοντα προβλέπονται τα έξοδα διατροφής, διαμονής και μεταφοράς.

Το έργο F.A.M.E. ROAD εστιάζει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με βάση τους τέσσερις πυλώνες F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού Tομέα, Τέχνη-Πολιτισμός, Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινη Ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο https://fameroad.eu/