Το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ΔΗΜΟΣΙΑ την εταιρεία Μ.Καλαπόδης για την προσφορά της σε ηλεκτρονικό υλικό για το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.