Το Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑμεΑ Αιγίου ευχαριστεί δημοσίως όλους τους συμπολίτες που βοηθούν στην υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου με την οικονομική τους ενίσχυση.

Το Δ.Σ. γνωρίζει ότι τα χρήματα αυτά συλλέχθηκαν από το υστέρημα των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων και βεβαιώνει όλους τους δωρητές ότι διαχειρίζονται με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των εκπαιδευομένων του Ε.Κ.Α.ΜΕ.:

Κα Τούλα Κοκκίνου 50€ για Ενίσχυση Συλλόγου

Κα Διαμαντοπούλου Ελένη 10€, Κο Φραγκονικολόπουλο Νικόλαο 30€, Οικ. Καραβίδα 50€, Οικ. Κωνσταντίνου Τσατσαρή 50€, Οικ. Απόστολου κ’ Αθηνάς Ορφανίδη 100€, Κα Μαρία Γιαννοπούλου 10€, Κο Λίγνο Θοδωρή 30€, Κο Λιώση Θοδωρή 50€, Κο Λιώση Εμμανουήλ 30€, Κα Αγγελική Καρούζου 50€, Κα Αθανασία Καρούζου 90€, Κα Κοκονιού Αικατερίνη 40€, Ανώνυμο 30€, Ανώνυμο 20€ εις μνήμην Ευθυμίου Καρούζου

Κο Παναγιώτη Πανουτσόπουλο 40€ εις μνήμην Μαρίας χήρα Αθ. Μελισσή

Οικ Βασίλειου Καρατζαφέρη 50€ εις μνήμην Ελένης Προδρομάκη

Κα Σεφέρη Ελένη κ’ τέκνα αυτής 50€ εις μνήμην Χαράλαμπου Παπαντωνόπουλου

Οικ Βέφας Χατζή 25€, Κα Γεωργία κ’ Σοφία Σταυροπούλου 25€, Κα Μαρία Παπακωνσταντίνου 25€, Κα Αγγελική Σπυροπούλου 25€, Οικ. Λ. Τ. Σταυροπούλου 50€ εις μνήμην Κωνσταντίνου Μινασιάν

Κα Μαίρη Ρουμελιώτη 50€ για Ενίσχυση Συλλόγου

Κα Αναστασία Ηλιοπούλου 20€ εις μνήμην μητρός της

Κα Αικατερίνη Παναγιώτου 20€

Κο Πανουτσόπουλο Παναγιώτη 20€ εις μνήμην Χριστίνας Ιωάννου Χριστοπούλου

Κα Πανούλα κ’ Μαρία Μαζαράκη 100€ εις μνήμην Κωνσταντίνου Μαρτσούκα

Κο Νίκο κ’ Ευφροσύνη Ξηρού 100€, Κα Μαρία Πρέζα 20€ εις μνήμην Δημητριού Ξηρού

Κο Γουμπούρο Γεώργιο Σωτήριο 50€ για Ενίσχυση Συλλόγου

Κα Αθηνά Μπεκιάρη Διαμαντή 80€ εις μνήμην Νικολάου Διαμαντή

Κο Πανουτσόπουλο Παναγιώτη 20€ εις μνήμην Θεοδώρας χήρας Πανταζή Σεβαστού

Κο Ανδρέα Λάππα, Κα Ελένη Λάππα, Κα Τράπαλη Βασιλική 550€, Κα Νιόβη Τράπαλη 100€, Κο Χρήστο Τράπαλη 50€, Κα Λάππα Μαρία του Γεωργίου 150€  εις μνήμην Αικατερίνης Λάππα

Οικ. Θεοδώρας Μπίτα κ’ Χρήστου Καραμάνου 100€ εις μνήμην Μπίτα Νικολάου κ’ Αικατερίνης Καραμάνου

Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλιμιτίκων “Αίολος” 50€, εις μνήμην Αικατερίνης Καραμάνου

Οικ. Χρήστου Πυρπυρή 50€, Οικ. Μαρίνη Πυρπυρή 50€, Κα Κανέλλα χήρα Αθαν. Πυρπυρή 50€, Οικ. Αθηνάς Πυρπυρή κ’ Δημητρίου Δήμου 50€ εις μνήμην Αρχόντους Μουτζουρούλια

Κα Αλεξάνδρα Μαρινοπούλου 300€ εις μνήμην Ευσταθίου κ’ Θεώνης Καράμπαλη

Κα Ελευθερία Καλαμιώτη 100€ για Ενίσχυση Συλλόγου

Κο Χριστοδουλόπουλο Σταύρο 20€, Κα Μίμμη Χαραλαμπία 20€, Κο Ζέφα Βασίλειο 10€, Μάρθα Θεοδωροπούλου 10€, Κο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο 5€, Κο Διαμαντόπουλο – Αγγελόπουλο – Καννελόπουλο Ιωάννη 15€, Ανώνυμο 21€ εις μνήμην Αναστάσιου Χρυσανθακόπουλο

Κα Καρασήμου Πηνιώ 50€ για Ενίσχυση Συλλόγου

Κα Σωτηρία Κοσσαροπούλου 100€ εις μνήμην Γονέων κ’ Αδελφού

Οικ. Μαρίας Οικονόμου 100€ εις μνήμην Άγγελου Νικολάου

Οικ. Ελένης Λαουρδέκη 100€, Κο Μουστερή Νικόλαο 50€, Κα Κτιστάκη Αικατερίνη 110€ εις μνήμην Κωνσταντίνου Λαουρδέκη

Σύλλογο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Δυτικής Ελλάδας 200€ για Ενίσχυση Συλλόγου

Κ. Κωνσταντίνου Μαριάννα – Δημήτριος 20€ για Ενίσχυση Συλλόγου