«Έξυπνες Πόλεις – Τεχνολογικές δράσεις και πρωτοβουλίες», είναι το θέμα συνεδριακής εκδήλωσης, που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων,  την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, στις 10:00 το πρωί στο ξενοδοχείο Αστήρ στην Πάτρα.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 21ου Forum Ανάπτυξης, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης. Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης θα είναι και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενέργειας Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων Μαρία Μακρή, η οποία θα αναφερθεί στην πιλοτική εφαρμογή του Esmartcity στον κτιριακό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

[the_ad id=”46371″]

Το ESMARTCITY είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που έχει ως  στόχο την  βελτίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας των πόλεων της περιοχής της Μεσογείου μέσω της δημιουργίας οικοσυστημάτων καινοτομίας που περιλαμβάνουν πολίτες, επιχειρήσεις, ερευνητές – ακαδημαϊκούς, και δημόσιες αρχές, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Ευφυούς Πόλης.

Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας στο Μεσογειακό Χώρο Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα ηλεκτρικά μεγέθη που θα προκύψουν από τις καταγραφές,  θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]