Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Σωματείου ΑΛΜΑ – ΑΙΓΙΟΥ

0
174

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου ΑΛΜΑ – ΑΙΓΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων και του καταστατικού του Σωματείου, προσκαλεί τα μέλη, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός 2019

2.Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

3.Αγωνιστικός απολογισμός 2019

4.Πρόγραμμα αγώνων 2020

5.Λοιπά θέματα

Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για το Σαββάτο 18 Ιανουαρίου ώρα 19.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ΩΡΑ 19.00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΛΜΑ, 28ης Οκτωβρίου 3, στην Ροδοδάφνη Αιγίου.