Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων αν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι γνωστό σε όλους μας ότι βιώνουν εργασιακό καθεστώς ανασφάλειας. Στερούνται βασικά δικαιώματα (άδειες, άδειες μητρότητας και άδειες ασθενείας), δεν έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία, οι αμοιβές τους είναι εξευτελιστικές και καταβάλλονται πάντα καθυστερημένα και οι συνθήκες εργασίας τους είναι ανθυγιεινές.

Για τους παραπάνω λόγους η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας των δημοσίων σχολείων και στηρίζει τη 48ωρη Απεργία που έχει προκηρύξει το Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020 για την περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας και την περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων η οποία έχει Πανελλαδικό χαρακτήρα, με ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

  • Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.
  • Αξιοπρεπείς αμοιβές.
  • Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας – Αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με αναδρομική ισχύ.
  • Αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής και εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, δεν αποζημιώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καθαρίζονται ΔΩΡΕΑΝ σήμερα από συμβασιούχους στη σχολική καθαριότητα.
  • Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών, Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές.
  • Εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις Ι.Δ.Α.Χ. με υπογραφή Σ.Σ.Ε. και αναγνώριση του εγγράφου προσχώρησης της ΟΙΥΕ στη σύμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τη 48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020 των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας των Σχολικών Κτιρίων

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ  ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.