Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ευστράτιος Χ. Βαρδάκης ενημερώνει για μία ακόμα έγκριση χρηματοδότησης με αριθμό απόφασης 7867/5-2-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 75.000,00€.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση αφορά εργασίες συντήρησης, επισκευών αλλά και νέων κατασκευών που θα πραγματοποιηθούν στους τρεις (3) ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, ήτοι στον Α΄& Β΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό Αιγίου, στον Δημοτικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Ακράτας και στον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αιγίου (περιοχή Μυρτιάς) για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Μόνο με μεθοδική δουλειά και αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, επιτυγχάνεται το δημοτικό έργο και εκπληρώνουμε αποτελεσματικά την υποχρέωση μας απέναντι στους δημότες.

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]