Από την Επιτροπή Αγώνα στάλθηκε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα στον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Καπετάνιο, καθώς και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς και Ιονίου κ. Παπαθεοδώρου και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

[the_ad id=”46371″]

Αιγείρα  28/1/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.Την Τετάρτη 9 /1/2019  σαν Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα κατά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας μέχρι να εκδοθεί νέα ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες  αποκατάστασης του.

  1. Ο Δήμος Αιγιάλειας ενημερώθηκε αρμοδίως για την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων την Πέμπτη 10/1 και την Παρασκευή 11/1 συνεδρίασε εκτάκτως η 4η Διαχειριστική Ενότητα Αχαίας του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας από τη Δευτέρα 14/1 , μέχρι να διερευνηθούν οι λόγοι μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και επανέλθουν οι μετρήσεις των γεωτρήσεων σε φυσιολογικά επίπεδα.
  2. Την Τρίτη 15/1 εκδικάστηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής και την Τρίτη 22/1 εκδόθηκε απόφαση προσωρινής διαταγής , για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί η λειτουργία του μολύνει το περιβάλλον και κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων.
  1. Από την ημέρα που έκλεισε ο ΧΥΤΑ Αιγείρας η αποκομιδή των σκουπιδιών στο Δήμο Αιγιάλειας δεν γίνεται με κανονικούς ρυθμούς. Επίσης αν και υπάρχει σε ισχύ  η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μεταφορά των σκουπιδιών του Δήμου Αιγιάλειας σε άλλους ΧΥΤΑ εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 1174/02.04.2018), κάτι τέτοιο γίνεται πολύ αποσπασματικά και για μικρές ποσότητες. Αποτέλεσμα αυτών είναι να αρχίζουν να συσσωρεύονται σκουπίδια στους δρόμους της Αιγιάλειας.

[the_ad id=”46274″]

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας βάζουν σε σκέψεις ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών δεν γίνεται κανονικά ενόψει της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων στις 12 /2/2019. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την προσοχή σας στο θέμα αυτό,  το οποίο κατά μία έννοια λειτουργεί σαν προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης.

Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε ότι από την ημέρα του κλεισίματος του ΧΥΤΑ δεν πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες αποτροπής μόλυνσης πχ. Συλλογή στραγγιδίων , γεγονός που με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συνεχείς βροχοπτώσεις έχει σαν αποτέλεσμα την έκλυση μεγάλων ποσοτήτων μολυσμένων ουσιών στο περιβάλλον, στις καλλιέργειες και μέσω ρεμάτων στο Κορινθιακό Κόλπο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 12/1 έγινε μια μεγάλη  κατολίσθηση στον χώρο του ΧΥΤΑ, σε σημείο που εκτελούντο εργασίες για την επέκταση του κυττάρου.  Μετά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών υδάτων από τη διαφυγή τεράστιων ποσοτήτων δηλητηριασμένων υγρών από το ΧΥΤΑ, τον υπερκορεσμό του κυττάρου, τη μη λειτουργία του βιοαερίου, του βιολογικού καθαρισμού κλπ προστίθεται και ο κίνδυνος της άμεσης κατάρρευσής του. Το γεγονός επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι ο χώρος είναι τελείως ακατάλληλος και οι μόνες παρεμβάσεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν είναι προς την κατεύθυνση περιορισμού της ρύπανσης που επιφέρει.

[the_ad id=”46371″]

Ακόμη προκαλούν εντύπωση οι δηλώσεις του Δημάρχου Αιγιάλειας και οι ενημερώσεις σε τοπικά στελέχη όπου υποστηρίζει ότι στις επόμενες γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει χρήση μπετονίτη, κάτι που θα είχε σαν αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της γεώτρησης  και την απομόνωση των μολυσμένων υδροφόρων στρωμάτων. Με αυτό τον τρόπο σκέπτονται να κατορθώσουν να πάρουν καθαρά δείγματα από βαθύτερα στρώματα του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό στην ουσία αποσκοπεί στην παραπλάνηση των ελεγκτικών αρχών. Καθιστούμε υπεύθυνη την αποκεντρωμένη διεύθυνση καθώς και την περιφέρεια για την παρακολούθηση του τρόπου πραγματοποίησης των γεωτρήσεων.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρόλο που στη σχετική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 1174/02.04.2018) αναφέρεται ρητά ότι «… 4. Ο Δήμος Αιγιαλείας οφείλει, β. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.  γ. Συνδυαστικά με την ανακύκλωση, να μεριμνήσει για τρόπους προσωρινής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, με κατάλληλη αδειοδότηση και όρους περιβαλλοντικής προστασίας και με δοκιμασμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.» Και επίσης : «9. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.» μέχρι σήμερα – 10 μήνες μετά – δεν έχει γίνει ΤΙΠΟΤΑ στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της μείωσης των αστικών στερεών αποβλήτων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]

 

αιγει