Στο πλαίσιο της σταδιακής επαναλειτουργίας αθλητικών χώρων αρμοδιότητας του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» από την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 ανοίγει τις πύλες του και πάλι το Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο στο Αίγιο.

Η επιστροφή στον αθλητισμό μετά την πανδημία του COVID-19 θα πρέπει να γίνει ομαλά και με οδηγό την προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας και από πλευράς υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία» τηρούνται στο απόλυτο οι οδηγίες και οι περιορισμοί που θέτει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ως εκ τούτου:

Καθ`όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητα οι σχετικές οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους που έχει θεσπίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (σχετική ενημέρωση gga.gov.gr).

-Όλοι οι χρήστες της αθλητικής εγκατάστασης, αθλητές, προπονητές, υποψήφιοι σχολών και ελεύθερα αθλούμενοι (ΚΟΙΝΟ), θα πρέπει να εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση με την ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού gga.gov.gr), να ενημερώνονται από τους υπαλλήλους και να συμμορφώνονται απόλυτα στις υποδείξεις και οδηγίες τους.

-Με γνώμονα την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των δημοτών για άσκηση-άθληση, τις εξειδικευμένες και απαιτητικότατες ανάγκες των αθλητών και των υποψηφίων διαφόρων σχολών με πρακτικές δοκιμασίες, το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγίου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο και ώρες από 9:00 έως 13:00 ενώ για τυχόν αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

-Οι Αιτήσεις Εγγραφής Ενηλίκων θα γίνονται στο χώρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» (επί της οδού: Ν.Πλαστήρα 11 –παλαιό κτίριο ΙΚΑ Αιγίου) πρωινές ώρες 9:00 έως 13:00.

 

«Με γνώμονα την προστασία των συμπολιτών αλλά και των εργαζομένων σε όλες τις δομές του ΝΠΔΔ, εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους δημότες μας» τονίζει ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» κ΄. Παναγιώτης Ανδριόπουλος.