Η ενημέρωση για τις εξειδικευμένες δράσεις που θα προκύψουν από το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης καθώς και οι μελλοντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου για θέματα που σχετίζονται με το χωροταξικό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις χρήσεις γης, ήσαν το αντικείμενο των συναντήσεων εργασίας που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρογιάννης συναντήθηκε το διήμερο 3 και 4 Φεβρουαρίου 2020 με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, Δρ. Κωνσταντίνο Αραβώση.

Εκτός των προαναφερομένων, σημαντικό μέρος των συναντήσεων αφιερώθηκε στις νέες και ενισχυμένες αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών σχετικά με τις αδειοδοτήσεις έργων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, ενώ επίσης ο κ. Δημητρογιάννης έθεσε και το ζήτημα επίσπευσης των διαδικασιών για τον καθορισμό νέων λατομικών ζωνών στη Δυτική Ελλάδα, κάτι που έγινε κοινά αποδεκτό.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε και για το νέο μοντέλο λειτουργίας των φορέων διαχείρισης περιοχών NATURA, όπου αναμένεται οι Περιφέρειες να έχουν πλέον ενεργότερο ρόλο στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.